1 april - 13 mei


Dodog Soeseno


Dodog Soeseno, geboren in Indonesië woont sinds de tachtiger jaren in Nederland. Hij heeft bijna veertig jaar gewerkt als werkplaatsbegeleider aan de kunstacademies van Utrecht en Den Haag en was jarenlang betrokken bij het Grafisch Atelier Utrecht en World Art Delft, thans Land Art Delft.


Zijn werk kenmerkt zich door een mix van traditioneel Oosters beeld, met een hint van magie en mythe en een meer Westers beeld. Hij werkt graag samen met anderen en is zeker geen Einzelgänger te noemen. Voor Dodog is het kunstenaarschap een sociale aangelegenheid. Samenwerking in groepstentoonstellingen, deelname aan workshops en het helpen van studenten en jonge kunstenaars bij hun werk, daarmee is Dodog al die jaren bezig geweest en gebleven.

In zijn werk toont hij vaak een wereld waarin mensen en dieren als gelijken optreden, met elkaar communicerend, dansend en vrijend. Je krijgt het gevoel dat Dodog daarmee die andere wereld in beweging houdt. Zijn fantasie en beeldtaal zijn het noodzakelijke voedsel daarvoor. De vormentaal van die wereld is gebaseerd op een veelheid van culturele omgevingen. In de kunst van de Bataks, met hun eigen symboliek, de energie en humor van Paul Klee, kleuren uit China en Japan en zijn persoonlijke belevenissen in onze Europese stedelijke omgeving, vindt hij aanleidingen die op een vanzelfsprekende wijze samenkomen in zijn werk. Dodog beschouwt het als een belangrijke bijdrage aan de kunst, dat hij al die jaren heeft lesgegeven en geassisteerd. Zijn praktijk als kunstenaar is als een dagboek in een stroom van beelden, maar zijn meesterstuk is wel het werk van al die studenten en kunstenaars die hij heeft begeleid en geholpen.

In 2022 nodigde Stichting Grafein kunsthistoricus Michael van Hoogenhuyze uit om een publicatie te maken over Dodog Soeseno. Deze is te koop in Galerie Via Strata en bij Stichting Grafein, voor wie meer over Dodog en zijn werk wil lezen en zien.


Een impressie met verschillende werken Dodog Soeseno.